Yzb. Kaya Aldoğan Sokak, Genç Apt., No:11, Daire 8
Zincirlikuyu / İstanbul Türkiye 34394
+90 212 272 69 81-91 info@turktrade.org.tr
+90 212 275 51 36 www.turktrade.org.tr

İletişim : +90 (212) 272 69 81-91
Hakkımızda

1983 yılında kurulmuş olan Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE), dış ticaret dünyasının önde gelen kurumları arasında yer alan “gönüllü” bir sivil toplum örgütüdür. Otuz yıllık süre boyunca TURKTRADE, başta ihracat olmak üzere, dış ticaretin kapsama alanına giren çeşitli konularda gerçekçi stratejiler ve mevcut sorunların çözümüne yönelik somut öneriler geliştirmiş ve bunların önemli bir bölümünü hayata geçirmiştir.

TURKTRADE’in, kuruluş aşamasında sadece Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile sınırlı olan üyelerine, zaman içinde, ülkemiz ihracatına önemli katkılarda bulunan dış ticaret şirketleri de katılmışlardır. 2006 yılında TURKTRADE’in tüzüğü değişerek Dernek daha kapsayıcı olmuş; dış ticaret alanında faaliyet gösteren önde gelen bankalar, finans kuruluşları, lojistik ve telekomünikasyon şirketleri de derneğe üye olmuştur.

TURKTRADE, başkanlığını Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanının yaptığı Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Üst Kurulunun üyesidir. Özel sektörün çatı kuruluşları kanalıyla temsil edildikleri bu platformda TURKTRADE, üyelerinin görüşlerini dile getirmekte ve çok-taraflı müzakereleri yürüten heyete bu görüşler çerçevesinde öneriler sunmaktadır. 

TURKTRADE, AB Müzakere Sürecinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren AB İcra Kurulunun da üyesi olup, bu Kurulda üyeleri adına aktif bir rol üstlenmiştir. Ayrıca TURKTRADE, görev alanına giren konularda görüş sunmak üzere, Devlet Bakanı Başkanlığında yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantıları ile Ekonomi Bakanı başkanlığında yapılan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Toplantılarına da davet edilmektedir.

TURKTRADE, günümüz dünya ekonomisinin ulus ötesi ortamında sivil toplum örgütlerinin giderek artan öneminin ve özel sektör kuruluşlarının mikro hedeflerinin ancak bu tür örgütler içinde ortak görüş ve uzlaşma yoluyla oluşturulan makro politikalar sayesinde gündeme taşınabileceğinin bilincindedir.

Yüzde yüz “gönüllülük” özelliğiyle de TURKTRADE, küreselleşmenin tarım ve sanayide yarattığı rekabeti göğüslemek, bunun gerektirdiği yapısal reformların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; bu sayede de, Türk sanayinin rekabet gücünün arttırılmasının zeminini oluşturmak yolunda sivil toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.