Yzb. Kaya Aldoğan Sokak, Genç Apt., No:11, Daire 8
Zincirlikuyu / İstanbul Türkiye 34394
+90 212 272 69 81-91 info@turktrade.org.tr
+90 212 275 51 36 www.turktrade.org.tr

İletişim : +90 (212) 272 69 81-91
Vizyon & Misyon

TURKTRADE, ülkemizin büyük ve kurumsal dış ticaret şirketlerinin girişimi ile 1983 yılında “Dış Ticaret Derneği” adı altında kurulmuş ve 19 Eylül 1986 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye” ön-ekini kullanma hakkını kazanmıştır.

TURKTRADE üyesi Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, 1980’li yıllar boyunca Türkiye’nin dışa açılma sürecinin öncüleri olmuşlar ve dünya ekonomisinde üstlendikleri rollerle, ülkemizin ulus ötesi ticaretteki ilk köklü deneyimlerini oluşturmuşlardır. Bugün itibariyle TURKTRADE, sivil toplum çatısı altında topladığı 32 üyesiyle, Türkiye ihracatının yaklaşık üçte birini temsil etmektedir. Derneğin bu temsil gücü de, küreselleşme sürecinde ‘büyük ve kurumsal' yapıların artan önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

TURKTRADE’İN VİZYONU: Dünya ticaretinde yaşanan hızlı değişim sürecinin Türkiye açısından gerektirdiği dönüşümü kurgulamak, biçimlendirmek ve hayata geçirmek.  

TURKTRADE’İN MİSYONU: Ülkemiz dış ticaretinin gerektirdiği hukuksal, kurumsal ve teknolojik dönüşümleri katılımcı bir platformda belirlemek ve bu alanlarda özel sektörün büyük ve kurumsal oyuncuları ile kamu adına karar vericiler arasında gerekli eşgüdümü sağlamak.  

TURKTRADE’İN AMACI: Küresel ticaret alanında faaliyet gösteren büyük ve kurumsal dış ticaret şirketlerinin, bankaların, finans kuruluşlarının ve lojistik firmalarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemiz dış ticaretinin yapısını, ihracata konu mal ve hizmetlerin katma-değer içeriğini ve sektörel oyuncuların pazarlama anlayışını dönüştürecek, geliştirecek ve güçlendirecek politikalar üretmek ve bu politikaların gerektirdiği çalışmaları yürütmek.