TURKTRADE

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  • Gümrük ve Lojistik Çalışma Grubu
  • Finansal Kaynaklara Erişim, Teşvikler ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu
  • Rekabet Gücü Çalışma Grubu
  • DTÖ, AB, GB, STA'lar ve BREXIT Çalışma Grubu
  • DURUM Dergisi ve Basın Yayınla İlişkiler Çalışma Grubu
  • Diğer