ORTAK ÇALIŞMA PLATFORMLARI

GBOK

Gümrük Birliği ve Güncellenmesi sürecinde kamu, özel sektör ve düşünce kuruluşları arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla tesis edilen Gümrük Birliği ve Güncellenmesi Çalışma Grubu'nun sekizinci toplantısı 2 Eylül 2022 tarihinde saat 14:00' te video konferans yöntemiyle Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü DİLEMRE' nin başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TURKTRADE adına Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy katılmışlardır. Toplantıda Yeşil Mutabakat, AB' nin uygulama kararı aldığı yeni tüzükler, yeni STA yapılabilecek pazarlar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Emisyon Ticaret sistemi (ETS), Ulusal Eylem Planı' nda yapılacak güncellemeler ve Türkiye' nin AB' nin 2023 yılında uygulamaya başlayacağı Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ilgili tüzüklere nasıl adapte olacağı konuları değerlendirilmiştir.