TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU

TKK ÇALIŞMA GRUPLARI

17.04.2024

TKKK Belge ve Maliyetler Alt Çalışma Grubu toplantısı 5 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Toplantıya Turktrade' i temsilen; Dr. Faruk Şen, Nuray Karabıyık, Cengiz Güler, Nedim Musluoğlu ve Dr. Tuğba Usta katılmışlardır. Toplantıda günümüze kadar belirlenen envanter tespiti ve durum belirlemesi sonucunda dış ticarette belge ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda görüşler sunuldu. 

24.10.2023

17-18 Ekim tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı yerleşkesinde yapılan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi üyesi olarak 2024-2028 dönemi ikinci 5 yıllık eylem planı çalıştayına katıldık. Tüm üyelerimizden derlenen görüşlerle oluşturduğumuz eylem önerilerimizle, 2018 yılından bu yana olduğu üzere sürece etkin destek sunmaya devam ediyoruz.

13.12.2022

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında yapılan 4. Genel Kurul toplantısında Derneğimizi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serdar Koçtürk temsil etmiştir. Toplantıda Çalışma Gruplarında yürütülen eylemler ile ilgili Teknik Komite kararları onaya sunulmuştur.

02.12.2022

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aylin Bebekoğlu Başkanlığında TKKK Teknik Komite 5. Toplantısı yapıldı.

Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin Genel Kuruluna sunulacak Eylem Planı değerlendirilmiştir.

Komitenin üç çalışma grubunda yürütülen faaliyetler özetlenerek, tamamlanan ve çalışmalarına devam edilecek olan eylem maddeleri üzerinde görüşmeler yapılarak mutabakat sağlanmıştır.

03.03.2022

3 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında gerçekleştirilen ve Derneğimizi Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk'ün temsil ettiği Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 3. Genel kurul toplantısı yapıldı. TKKK Teknik Komite toplantısında kabul edilen ve son haline getirilen eylem planı Genel Kurulda onaylanmıştır.

17.02.2022

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 4. Teknik Komite toplantısı çevrimiçi yapıldı.
Toplantı Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürü Hüsnü DİLEMRE'nin başkanlığında ilgili bakanlıkların ve TKKK asıl üyesi olan STK temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz İlfeta AKSOY katılmıştır.
"Çalışma Grupları Kapsamındaki Gelişmelerin Görüşülmesi" başlıklı gündem maddesi altında, Şeffaflık, Gümrük ve Dış Ticaret ile Altyapı ve Lojistik Çalışma Grupları'nın sorumlu olduğu eylemlerde düzenlenen son toplantılarda kaydedilen gelişmeler ile "Diğer Hususlar" başlıklı gündem maddesi altında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler görüşülmüştür.

08.02.2022

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Grupları toplantılarına;
20.01.2022 Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına Celalettin Güleryüz,
27.01.2022 Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısına Nuray Karabıyık, Bülent Salih Taşoluk, Nedim Musluoğlu, Filiz Pürselim Arıkan
03.02.2022 Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu Toplantısına ise Cahit Soysal, Tolga Canbaz, Oğuz Kaan Meriçelli ve Tuana Topuz
Derneğimizi temsilen katılmışlardır.

08.02.2022

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Grupları toplantılarına;
20.01.2022 Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına Celalettin Güleryüz,
27.01.2022 Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısına Nuray Karabıyık, Bülent Salih Taşoluk, Nedim Musluoğlu, Filiz Pürselim Arıkan
03.02.2022 Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu Toplantısına ise Cahit Soysal, Tolga Canbaz, Oğuz Kaan Meriçelli ve Tuana Topuz
Derneğimizi temsilen katılmışlardır.

08.02.2022

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Grupları toplantılarına;
20.01.2022 Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına Celalettin Güleryüz,
27.01.2022 Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısına Nuray Karabıyık, Bülent Salih Taşoluk, Nedim Musluoğlu, Filiz Pürselim Arıkan
03.02.2022 Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu Toplantısına ise Cahit Soysal, Tolga Canbaz, Oğuz Kaan Meriçelli ve Tuana Topuz
Derneğimizi temsilen katılmışlardır.

24.12.2020

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KOMİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI
Bakan Yardımcımızın Sayın Rıza Tuna Turagay Başkanlığında 24 Aralık Perşembe günü saat 10.30 online olarak gerçekleştirilmiştir. Derneğimizi, Genel Kurul nezdinde Başkan Yardımcımız Sayın Serdar Koçtürk temsil etmiş, Genel Sekreterimiz Sayın İlfeta Aksoy da toplantıya iştirak etmiştir.

15.12.2020

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 3. Teknik Komite toplantısı çevrimiçi yapıldı.
Toplantı Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürü Hüsnü Dilemre'nin başkanlığında ilgili bakanlıkların ve TKKK asıl üyesi olan STK temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Toplantıda 3 alt çalışma grubunda ilerleme sağlanan eylem maddeleri hakkında bilgi verildi ve 24.12.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına sunulacak konular üzerinde mutabakat sağlandı.
Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy'un katıldığı toplantıda, Derneğimizin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmaşara sağlanacak kolaylıklarla ilgili mevzuat ve uygulamalarda iyileştirme yapılacak alanlarla
ilgili bir rapor hazırlaması konusu teyid edilmiştir.

04.12.2020

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Koordinasyon Komitesinin 04.12.2020 tarihinde saat 10.00'da yapılan Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu toplantısına Derneğimizin Çalışma Grubu üyelerinden Nuray Karabıyık, Salih Bülent Taşoluk, Nedim Musluoğlu ve Filiz Pürselim Arıkan katılmıştır. Aynı gün saat 14.30'da yapılan Lojistik ve Altyapı Çalışma Grubu toplantısına ise Çalışma Grubu üyelerimizden Cahit Soysal, Rıza Mehmet Korkmaz ve Tolga Canbaz katılmışlardır.

03.12.2020

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Koordinasyon Komitesinin 03.12.2020 tarihinde saat 10.00 'da yapılan toplantısına Derneğimizin Çalışma Grubu Üyeleri Meryem Kaya Ve Celalettin Güleryüz katılmışlardır. Toplantıda; Komite İnternet Sitesinin ortak bir platform haline dönüştürülmesi ve Taşrada Ticaretin Kolaylaştırılması konusunda farkındalığın arttırılması konuları görüşülmüştür. Ayrıca internet sitesine yönelik önerilerin daha detaylı görüşülmesi amacıyla 07.12.2020 tarihinde ikinci bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

10.07.2020

Sayın Hüsnü Dilemre başkanlığında online gerçekleştirilen Teknik Komite 2 inci toplantısına Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy katılmıştır. Toplantıda; Şeffaflık Çalışma Grubu, Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu ve Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu çalışmalarındaki son durum ve COVID-19 kapsamında ticaretin kolaylaştırılması alanında gerçekleştirilen faaliyetler ele alınmıştır.

26.02.2020

Derneğimiz, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin;

  • 24 Şubat Pazartesi günü Şeffaflık Çalışma Grubu toplantısında Salih Bülent Taşoluk ile,
  • 25 Şubat Salı günü Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu toplantısında Nuray Karabıyık ve Salih Bülent Taşoluk ile,
  • 26 Şubat Çarşamba günü Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu toplantısında ise Tolga Canbaz ile temsil edilmiştir.

25.11.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 1. Genel Kurulu 25.11.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında yapılmıştır.

Kurulun asli üyesi olan derneğimizi temsilen Genel Kurul’a Sayın Rıza Mehmet Korkmaz katılmıştır.

  • Genel Kurulda Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Revize Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023) Görüşülerek kabul edilmiştir.
  • Ayrıca “Koordinasyon Komitesi’nin Çalışma Usul ve Esasları”nın belirlenmesi amacıyla Sekretarya tarafından hazırlanan ve Teknik Komite tarafından kabul edilen belge, Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
  • Müteakip toplantının, 2020 Mart ayında Ankara’da TOBB’da düzenlenmesi kararlaştırılarak toplantı sonlandırılmıştır.

01.11.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 1.Teknik Komite Toplantısı 1 Kasım Cuma günü Ticaret Bakanlığı Turkuaz Toplantı Salonunda yapılmış olup, Derneğimiz adına bu toplantıya Çalışma Grubu Üyemiz Meryem Kaya katılmıştır.

08.08.2019

TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına Derneğimizin Çalışma Grubu Üyesi Salih Bülent Taşoluk katılmıştır.

13.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu 1. Toplantısı 13 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiş olup, Çalışma Grubu üyelerimizden Dr. Hakan Çınar ve Tolga Canbaz bu toplantıda Derneğimizi temsil etmişlerdir.

12.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu 1. Toplantısı 12 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiştir. Derneğimiz Çalışma Grubu üyeleri Nergis Satıcı ve Salih Bülent Taşoluk bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

11.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Şeffaflık Çalışma Grubu 1. Toplantısı 11 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiştir. Çalışma Grubu Üyemiz Meryem Kaya bu toplantıya Derneğimiz temsilcisi olarak katılmıştır.

07.05.2019

Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılmış ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmuştur. Koordinasyon Komitesi’nin Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı Hazırlık Toplantısı 7 Mayıs 2019 saat 14:00’te Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesinde yapılmıştır. Toplantıda Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı’nda listelenen eylemlerin güncellenmesi için hazırlanan taslak üzerinden görüşmeler yapılmıştır. Toplantıya derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy ile beraber Çalışma Grubu Üyelerimiz Sayın Meryem Kaya ve Sayın Salih Bülent Taşoluk katılmışlardır.

25.09.2018

Ankara'da 26 - 27 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nda dile getirilecek Dernek görüşlerimizi oluşturmak üzere 25 Eylül 2018 Salı günü Dernek Merkezinde ön toplantı yapıldı.