ANASAYFA

VİZYON&MİSYON&AMAÇ

TURKTRADE’İN VİZYONU

Dünya ticaretinde yaşanan hızlı değişim sürecinin Türkiye açısından gerektirdiği dönüşümü kurgulamak, biçimlendirmek ve hayata geçirmek.

TURKTRADE’İN MİSYONU

Ülkemiz dış ticaretinin gerektirdiği hukuksal, kurumsal ve teknolojik dönüşümleri katılımcı bir platformda belirlemek ve bu alanlarda özel sektörün büyük ve kurumsal oyuncuları ile kamu adına karar vericiler arasında gerekli eşgüdümü sağlamak.

TURKTRADE’İN AMACI

Küresel ticaret alanında faaliyet gösteren büyük ve kurumsal dış ticaret şirketlerinin, bankaların, finans kuruluşlarının ve lojistik firmalarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemiz dış ticaretinin yapısını, ihracata konu mal ve hizmetlerin katma-değer içeriğini ve sektörel oyuncuların pazarlama anlayışını dönüştürecek, geliştirecek ve güçlendirecek politikalar üretmek ve bu politikaların gerektirdiği çalışmaları yürütmek.