ANASAYFA

TARİHÇE

1983 yılında kurulmuş olan Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE), dış ticaret dünyasının önde gelen kurumları arasında yer alan “gönüllü” bir sivil toplum örgütüdür. Otuz beş yıllık süre boyunca TURKTRADE, başta ihracat olmak üzere, dış ticaretin kapsama alanına giren çeşitli konularda gerçekçi stratejiler ve mevcut sorunların çözümüne yönelik somut öneriler geliştirmiş ve bunların önemli bir bölümünü hayata geçirmiştir.

TURKTRADE’in, kuruluş aşamasında sadece Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile sınırlı olan üyelerine, zaman içinde, ülkemiz ihracatına önemli katkılarda bulunan dış ticaret şirketleri de katılmışlardır. 2006 yılında TURKTRADE’in tüzüğü değişerek Dernek daha kapsayıcı olmuş; önde gelen bankaların yanı sıra, gümrük müşavirlik, taşımacılık ve lojistik şirketleri de derneğe üye olmuştur.

Derneğimizi farklı ve güçlü kılan, tek bir sektörün bakış açısıyla sınırlı kalmak yerine, dış ticarette bütünsel bir perspektife ulaşabilmiş olmasıdır.

TURKTRADE, başkanlığını Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanının yaptığı Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Üst Kurulunun üyesidir. Özel sektörün çatı kuruluşları kanalıyla temsil edildikleri bu platformda TURKTRADE, üyelerinin görüşlerini dile getirmekte ve çok-taraflı müzakereleri yürüten heyete bu görüşler çerçevesinde öneriler sunmaktadır.

TURKTRADE, AB Müzakere Sürecinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren AB İcra Kurulunun da üyesi olup, bu Kurulda üyeleri adına aktif bir rol üstlenmiştir. Ayrıca TURKTRADE, görev alanına giren konularda görüş sunmak üzere, Devlet Bakanı Başkanlığında yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantıları ile Ekonomi Bakanı başkanlığında yapılan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Toplantılarına da davet edilmektedir.

TURKTRADE, günümüz dünya ekonomisinin ulus ötesi ortamında sivil toplum örgütlerinin giderek artan öneminin ve özel sektör kuruluşlarının mikro hedeflerinin ancak bu tür örgütler içinde ortak görüş ve uzlaşma yoluyla oluşturulan makro politikalar sayesinde gündeme taşınabileceğinin bilincindedir.

Yüzde yüz “gönüllülük” özelliğiyle de TURKTRADE, küreselleşmenin tarım ve sanayide yarattığı rekabeti göğüslemek, bunun gerektirdiği yapısal reformların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; bu sayede de, Türk sanayinin rekabet gücünün arttırılmasının zeminini oluşturmak yolunda sivil toplum adına üstlendiği görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ


HAYRETTİN ÇAYCI
2016-Devam Ediyor
HAKAN BULGURLU
2016 – 2012
VEDAT AYDIN
2012-2010
SERDAR KOÇTÜRK
2010-2006
TURAN ERDOĞAN
2006-2002
ÖNOL AKALIN
2002-2000
ERTAN ENGİN
2000-1998
HASAN BENGÜ
1998
ÖNOL AKALIN
1998-1995
MUSTAFA GÜÇLÜ
1995-1994
KAMRAN SERTEL
1994-1992
EVREN ARTAM
1992-1990
MUSTAFA SÜZER
1990-1984
İBRAHİM YAZICI
1984-1983


GENEL SEKRETERLERİMİZİLFETA AKSOY

2018-Devam EdiyorDr. SÜLEYMAN GEDİK

2018-1998AYHAN ÇOPUR

1998-1990Prof. Dr. Cem Alpar

1990-1986CEMAL ŞENER

1986-1985TUNA UÇANSU

1985-1984