ETKİNLİKLERİMİZ

YEŞİL'DE MUTABIKIZ, PEKİ NASIL HAZIRLANACAĞIZ?

"Webinar videosuna ulaşmak için lütfen tıklayınız"

AB'nin 2050 karbon nötr stratejisi doğrultusunda 2030 için güncellenen %55 azaltım hedefine ulaşmak için iklim ve enerji alanlarında gerçekleştireceği bir dizi yasal düzenleme adım adım ortaya koyulacaktır.
Komisyon'un 2021 İş Planı'nda yer alan, sanayi politikası, iklim finansmanı ve iklim diplomasisi açısından 30'dan fazla AB Yönetmeliği halihazırda inceleme ve düzenlenme safhasındadır.
Bu düzenlemelerin (İklim-nötr Avrupa, Döngüsel ekonomi eylem planı, Yenileme dalgası, Sıfır kirlilik, Ekosistemler ve biyo-çeşitlilik, Tarladan çatala stratejisi, Ulaşım, Adil dönüşüm için finansman ve Ar-Ge ve İnovasyonun desteklenmesi gibi)
sektörler üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı ve tüm ülkelerin iklim değişikliğine yaklaşımını etkileyeceği öngörülmektedir.

Bu bağlamda 29 Nisan, Perşembe günü 14.00-15.00 saatleri arasında Avrupa Yeşil Mutabakatını konuşacağımız "Yeşil'de Mutabıkız, Peki Nasıl Hazırlanacağız? " webinarımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Akış:

* Açılış Konuşması
Serdar KOÇTÜRK, TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


* Avrupa Yeşil Mutabakatının genel çerçevesi ve Türk iş dünyasına olası etkileri ile ilgili genel değerlendirme
Fatih ÖZKADI, Arçelik A.Ş. Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü


* Avrupa Yeşil Mutabakatına şirketlerin nasıl hazırlanacağı, yapılacak uyum yatırımlarının maliyetinin ne olabileceği, uyum finansmanı için fon temini konuları
Eser ERGİNOĞLU, Horizon Danışmanlık Kurucu Ortak


* Soru & Cevap

Moderatör:
Serdar KOÇTÜRK, TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Toplantımız "Microsoft Teams" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantıya  ulaşmak için tıklayınız.

Microsoft Teams uygulaması bilgisayarlara yüklenebileceği gibi web üzerinden de katılım mümkündür.
Sohbet toplantısının akıllı mobil cihazlardan takip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi gerekmektedir.
Sorularınızı webinar öncesinde yollamak isterseniz info@turktrade.org.tr email adresimize yazabilirsiniz.